Modern French Coins - Napoléon III - Vente aux enchères 16

Display by: GridGridList
Napoléon III (1852-1870) - 10 francs petit ...
 

Lot 986

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 10 francs petit module 1854 A (Paris)Au ; -- ; 17 mm - NCG MS 62


Starting price:
1.000,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 10 francs grand ...
 

Lot 987

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 10 francs grand module 1858 A (Paris)Au ; 3.21 gr ; 17 mm - TTB+


Starting price:
130,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit ...
 

Lot 988

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit module 1854 A (Paris) tranche lisseAu ; 1.62 gr ; 14 mm - SUP+


Starting price:
320,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit ...
 

Lot 989

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit module 1855 A (Paris)Au ; -- ; 14 mm - PCSG MS 62


Starting price:
500,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit ...
 

Lot 990

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit module 1855 A (Paris)Au ; 1.58 gr ; 14 mm - R SUP


Starting price:
300,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit ...
 

Lot 991

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 francs petit module 1855 A (Paris) tranche striéeAu ; 1.61 gr ; 14 mm - SUP+


Starting price:
280,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 francs grand ...
 

Lot 992

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 francs grand module 1857 A (Paris)Au ; 1.60 gr ; 17 mm - TTB


Starting price:
70,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 centimes tête ...
 

Lot 993

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 centimes tête nue 1857 W (Lille)Br ; 4.77 gr ; 25 mm - R TB


Starting price:
180,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 2 centimes tête ...
 

Lot 994

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 2 centimes tête nue 1853 MA (Marseille)Br ; 1.97 gr ; 20 mm - TTB


Starting price:
80,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 2 centimes tête ...
 

Lot 995

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 2 centimes tête nue 1853 W (Lille)Br ; 1.88 gr ; 20 mm - TTB


Starting price:
100,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 1 centime tête ...
 

Lot 996

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 1 centime tête nue 1853 B (Rouen)Br ; 1.01 gr ; 15 mm - PCGS MS 63 RB


Starting price:
150,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 1 centime tête ...
 

Lot 997

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 1 centime tête nue 1854 B (Rouen)Br ; 0.99 gr ; 15 mm - R TTB


Starting price:
250,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 50 francs tête ...
 

Lot 998

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 50 francs tête laurée 1862 BB (Strasbourg)Au ; 16.17 gr ; 28 mm - PCGS AU 55


Starting price:
650,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 20 francs tête ...
 

Lot 999

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 20 francs tête laurée 1868 A (Paris)Au ; 4.43 gr ; 21 mm - PCGS MS 64


Starting price:
400,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 10 francs tête ...
 

Lot 1000

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 10 francs tête laurée 1866 BB (Strasbourg) grand BBAu ; 3.21 gr ; 19 mm - TTB+


Starting price:
200,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 10 francs tête ...
 

Lot 1001

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 10 francs tête laurée 1867 BB (Strasbourg) petit BBAu ; 3.20 gr ; 19 mm - TTB+


Starting price:
90,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 10 francs tête ...
 

Lot 1002

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 10 francs tête laurée 1868 A (Paris)Au ; -- ; 19 mm - PCGS MS 64+


Starting price:
400,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 5 francs tête ...
 

Lot 1003

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 5 francs tête laurée 1864 A (Paris)Au ; 1.59 gr ; 17 mm - SUP+


Starting price:
150,00 €
Napoléon III (1852-1870) - 1 franc tête ...
 

Lot 1004

Modern French Coins - Napoléon III

Napoléon III (1852-1870) - 1 franc tête laurée 1868 BB (Strasbourg)Ar ; 5.00 gr ; 23 mm - SPL


Starting price:
150,00 €